Màng Nhựa PVC trong suốt

Màng Nhựa PVC trong suốt, mềm dẻo chống dịch Covid 19.
– Đủ loại độ dày: 0.3mm, 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm…
+ Màng nhựa PVC dùng để chống giọt bắn.
+ Màng nhựa PVC dùng làm vách ngăn tiếp xúc.
+ Màng nhựa PVC ngăn lạnh, ngăn côn trùng