Rèm nhựa PVC chống tĩnh điện

  • Kích thước của cuộn nhựa PVC chống tĩnh điện:

– Độ dày 2.0mm x độ rộng 200mm x độ dài 50m.

– Độ dày 2.0mm x độ rộng 300mm x độ dài 50m.

– Độ dày 3.0mm x độ rộng 200mm x độ dài 50m.

– Độ dày 3.0mm x độ rộng 300mm x độ dài 50m.

Danh mục: