Rèm nhựa PVC ngăn côn trùng

Rèm nhựa PVC ngăn côn trùng được làm từ các cuộn nhựa PVC màu vàng có kích thước như sau:

Bề rộng 200mm x Độ dày 1.5mm x Dài 50m / cuộn

Bề rộng 200mm x Độ dày 2.0mm x Dài 50m / cuộn

Bề rộng 300mm x Độ dày 2.0mm x Dài 50m / cuộn

Bề rộng 300mm x Độ dày 3.0mm x Dài 50m / cuộn